โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   มีคติพจน์  นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา   :   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สารบัญเว็บไซต์

ประวัติ โรงเรียน

ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

วิสัยทัศน์

การจัดการเรียนการสอน

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากรในโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมต่างๆ

บอร์ดแสดงความคิดเห็น

กระดานถาม-ตอบ  

สมุดเยี่ยมโรงเรียน

ลิงค์น่าสนใจ

โฮมเพ็จ สช
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐ

 

 

ปรัชชาโรงเรียน  

มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ร่วมงานชุมชน  ดำรงตนอย่างเป็นสุข  

 

 ใบสมัครนักเรียนใหม่

คนเก่ง ศ.ว

ดูผลสอบนักเรียน

 

วิสัยทัศน์
คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดวิชาการ สร้างสรรค์กิจกรรม
นำชุมชนพัฒนา บุคลากรพรั่งพร้อม สภาพแวดล้อมเหมาะสม
ภาระหน้าที่ของโรงเรียน
1. พัฒนางานวิชาการโดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น
2. จัดกิจกรรม และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ให้แก่ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดการ ตามหลักสูตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพบุคลากรโดยมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูง และประหยัดสุด
กำลังปรับปรุ่งครับ กำลังปรับปรุ่งครับ
กำลังปรับปรุ่งครับ กำลังปรับปรุ่งครับ
กำลังปรับปรุ่งครับ กำลังปรับปรุ่งครับ
 ::เว็บสำหรับครูนร. ::
:: nectec
:: คุณครูดอทคอม
:: สารานุกรมเยาวชน
:: โฮมเพจ ด.เด็ก
:: eduzone
:: การวิจัยในชั้นเรียน
:: ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
:: คนไทยดอทคอม
 ::การเรียนรู้ยุคใหม่ ::
:: คอมพิวเตอร์
:: อินเทอร์เน็
:: อินเทอร์เน็ตขั้นต้น
:: ค้นหาข้อมูลในเว็บ
:: การศึกษายุคใหม่
:: รวมสาระการเรียนรู้
:: รวมเรื่องน่ารู้
:: รวมเว็บไซต์ความรู้
:: แหล่งรวมรายวิชา
:: ห้องสมุดออนไลน์
:: มุมพักผ่อน ::

:: ร้อยความฝัน

   พันจินตนาการ

:: พังเพลงออนไลน์

:: ร้องคาราโอเกะ

:: ขำวันละนิดจิตแจ่มใส

:: รวมนิทาน

:: บทกลอน เรื่องสั้น

:: ห้องโหร

 ::มุนค้นคว้ารายวิชา ::

   

สนทนาสายตรงกับผู้บริหาร

ห้องผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

งานวิชาการ

    @ ผู้รับใบอนุญาต     @ ฝ่ายวิชาการ    @ มุมประเมินผล
    @ ู้จัดการ     @ ฝ่ายธุรการ     @ ทะเบียน
    @ ผู้อำนวยการ     @ ฝ่ายกิจการฯ    @ แนะแนว
      @ ฝ่ายปกครอง    @ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      @ ฝ่ายสถานที่     @ มุมหลักสูตร

 top  :   Admin

โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  330  หมู่ 1  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  52180

โทร.0-54299037,0-54345090    -    โทรสาร 0-54299037     E-mail Address  ssv@ssv.ac.th