โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   มีคติพจน์  นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา   :   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ประวัติ

พระครูโสภณสาธุกิจ

อายุ  

พรรษาที่  

บิดา

มารดา

47  

26

นายเนียม   กุณศรี

นางผัด      กุณศรี 

  

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

      1.   เจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม

      2.   เจ้าคณะตำบลผาปัง (͡)

      3.   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา

วิทยฐานะ

- นักธรรมเอก

- วุฒิปริญญาตรี

( พธ.บ )

- วุฒิปริญญา

( . )

 

บรรพชา

       วันที่  6 ฯ 4  ปีมะเส็ง  วันที่  23  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2520  วัดแม่พริกลุ่ม  พระอุปัชฌาย์  พระครูสุนันทนวกิจ   วัดแม่พริกลุ่ม

อุปสมบท

      วันท   2 ฯ 6  ปีระกา  วันที่  4  พฤษาคม  พ.ศ.  2525   ณ  วัดแม่พริกลุ่ม  พระอุปัชฌาย์  พระครูสุนันทนวกิจ   เจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม

สถานะเดิม

 ชื่อ                 พันคำ

 นามสกุล        กุณศรี

     

 

วิทยฐานะ

     1. พ.ศ. 2525  สำเร็จชั้น  มศ. 5  โรงเรียนพินิตประสาธน์  จังหวัดพะเยา

     2. พ.ศ. 2534  สำเร็จการศึกษาพิเศษมัธยม (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ

     3. พ.ศ. 2541  สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ)  จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

     4. .. 2547  稡֡ҺѭԵ (..) á֡  ҡ .

เกิด

วันที่ 

เดือน

พ.ศ.

3 ฯ 2  ค่ำ  ปีฉลู 

 

10   

มกราคม   

2504

สมณศักดิ์

     1.  พ.ศ.  2538  ได้รับการแต่งตั้ง พระครูใบฏีกา ฐานานุกรมของพระธรรมวิมลโมลี  ที่ปรึกษารองเจ้าคณะภาค  6  พระราชาคณะชั้น ธรรม  วัดศรีโคมคำ  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

     2.  พ.ศ. 2541  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า พระครูโสภณสาธุกิจ เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท

     3.  พ.ศ. 2547  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ҪԹ ФҸءԨ ҤеӺŪ͡

 

Ѻѧ˹á

ภูมิลำเนาเดิม

บ้านเลขที่  125  หมู่ที่  1  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง  52180